ทัวร์โรงงาน - Jinjing (Group) Co., Ltd.
  • bghd

ทัวร์โรงงาน

เส้นลอย

เส้นแบน (5)
เส้นแบน (2)
เส้นแบน (4)
ลอยเส้น
เส้นแบน (3)
เส้นแบน (1)

เส้นเคลือบ

สายการผลิตเคลือบ (5)
สายการผลิตเคลือบ (2)
สายการผลิตเคลือบ (3)

สายการผลิต

เครื่อง (6)
สา
เครื่อง (9)
faa
เครื่อง (1)
r
เครื่อง (10)
qw
wq

การจัดเก็บและการโหลด

ซีซี (6)
ba
w
ซีซี (3)
bba
ซอว์
w
ซีซี (1)
bbbv